header-photo

Prace domowe

Ta strona jest wynikiem jakichś dawniejszych koncepcji dydaktycznych. Nie należy spodziewać się tu żadnych treści.

Tu można pobrać plik do zajęć z SPSS

Tu są "dane sztuczne"

Tu jest dostępna ankieta związana z tym plikiem (po polsku)

Do pobrania "Struktura raportu zaliczeniowego"