header-photo

Pomoce naukowe

Ta strona zawiera treści wykorzystywane głównie na zajęciach "Podstawy analizy danych ilościowych".

Tu można pobrać plik do zajęć z SPSS

Tu są "dane sztuczne"

Tu jest dostępna ankieta związana z tym plikiem (po polsku)

Do pobrania "Struktura raportu zaliczeniowego"